HVM VN

Cung cấp tư vấn giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đối tác

Các dịch vụ cung cấp tại HVM

Cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu với các mô hình kinh doanh của bạn

POS

Hệ thống quản lý bán hàng

Quản lý kho hàng

Báo cáo bán hàng

CRM

Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động

Quản lý báo cáo khách hàng

Website

Chúng tôi sử dụng những nền tảng công nghệ mới nhất để tạo nên website.

Chuyển đổi số 

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tư vấn triển khai các dịch vụ về chuyển đổi số doanh nghiệp

Thiết kế website
Phần mềm bán hàng (POS)
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Gói tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng

Chúng tôi cung cấp các gói đặt trước phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các kế hoạch SEO tùy chỉnh của chúng tôi được điều chỉnh cho các doanh nghiệp mới.